Główna

 • Tekst strona główna

  Nach fast zwanzigjähriger Tätigkeit in der Kunststoff verarbeitenden Industrie, sind wir heute in der Lage, das höchste Maß an Qualität und die breiteste von kommerziellen PET-Verpackungen zu bieten. Bei unseren Kunden, zu denen heimische und ausländische Hersteller von Getränken, Lebensmittel, Kosmetika, Pharmazeutika und Haushaltschemikalien sowie die Automobilindustrie und viele andere Industriezweige zählen, sind unsere PET-Rohlinge, PET-Tiegel und Flaschen sehr beliebt. Wir bieten einen umfassenden, professionellen Service und widmen dem Kunden persönliche Aufmerksamkeit. Wir sind Ihnen gerne bei der Auswahl der besten Verpackungen und Verschlüsse behilflich, um die Vorteile Ihres Produkts ins Rampenlicht zu stellen und seine Nützlichkeit hervorzuheben.

  Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot an PET-Verpackungen vertraut zu machen. Obwohl unsere fertigen Verpackungen auf dem Markt am weitesten verbreitet sind, ist es nur ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten. In der Realität kann uns nur Ihre Fantasie Grenzen setzen.

  Wir wissen, wie wichtig die Verpackung für Ihr Produkt ist.
  Wir wissen, wie man es noch attraktiver machen kann.
  Gestatten Sie uns, es in Form zu bringen.
  Sie müssen sich nur um den Inhalt kümmern.

  plastik einmachgläser, pet – verpackungen, pet preforms, pet - preforms, pet - flaschen, pet - einmachgläser, flaschenhersteller, preforms hersteller

  Details
 • PROJEKTSERVICE

  Unsere Firma macht Entwürfe von Flaschen und Gläsern, deren Formen den individuellen Wünschen der Kunden angepasst werden Wenn von einer ungewöhnlichen Form einer Flasche oder eines Beutels träumen und Sie möchten, dass Ihr Produkt außergewöhnlich ist, denken Sie über seine Verpackung nach. 


  Details
 • Informacje do stron produktowych


  Das gezeigte Bild gibt einen Überblick über das Produktdesign. Um Näheres zu erfahren, bestellen Sie bitte Muster oder kontaktieren die Verkaufsabteilung.

  Die angegebenen Abmessungen dienen der Information und können unwesentlich von den tatsächlichen Maßen abweichen.
  Details
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności PPH WGM Sp. J.

  Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.wgm.com.pl lub innych domenach administrowanych przez PPH WGM Sp. J. odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności (dalej „Serwis”).

  Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając korzystanie z konta użytkownika dostępnego poprzez Serwis, a także konkursy rabatowe, zabawy i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

  I. Administrator
  Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest PPH WGM Mirosław Wasilewski, Grażyna Wasilewska, z siedzibą w Przylepie, przy ul. Ogrodniczaj 5, 66-015 Przylep, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000247612, NIP: 9730849793, REGON: 08006566100000.

  II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników
  1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
  2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
  3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
  4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.

  III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
  1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
  2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

  IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
  1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

  V. Informacje handlowe, ankiety
  1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do grupy WGM oraz produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
  2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
  3. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.

  VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu
  1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
  2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
  3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

  VII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
  1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.
  2. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
  3. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

  VIII. Prawa Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
  3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

  IX. Kontakt
  1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
  2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
  3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem dostępny jest w zakładce kontakt niniejszej strony.

  Details
 • Secure payment

  Secure payment

  Our secure payment

  With SSL

  Using Visa/Mastercard/Paypal

  About this services

  Details
 • About us

  About us

  Our company

  Our company

  Our team

  Our team

  Informations

  Informations

  Details
 • Legal Notice

  Legal

  Credits

  Concept and production:

  This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

  Details
 • Delivery

  Shipments and returns

  Your pack shipment

  Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

  Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

  Boxes are amply sized and your items are well-protected.

  Details